Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Axbergs församlingsråd

Det är vi som är församlingsrådet i Axbergs församling.

Rådet ansvarar bland annat för gudstjänstlivets utformning och utveckling, församlingens internationella arbete och människors delaktighet i församlingens verksamhet, till exempel genom ideellas engagemang.

Presentation från vänster: Anders Bergström, Simon Richardson, Inger Andersson, Eva Johansson, Anna Nederfeldt-Wiborg, Gunnel Lindblom, Anna Märta Hasselwander (har avgått), Hans Axelsson, Anna Oskarsson, Urban Sandberg, Tomas Carlsson, Catharina Eriksson, Lennart Wiklund. 

Ordförande
Marianne Kangro. Tf: 070-622 26 27. E-post: marianne.kangro@gmail.com

Ordinarie
Anna Oskarsson, vice ordförande
Hans Axelsson, sekreterare
Anders Bergström
Tomas Carlsson
Viktor Kilsberger
Urban Sandberg
Lennart Wiklund 
Maj Britt Rylander

Ersättare
Anna Nederfeldt-Wiborg
Chatharina Erikson
Christina Hermansson Plaçon
Kerstin Tengberg
Mats Grandin