Avesta-Grytnäs pastorat

Rum för glädje, musik, gemenskap, stillsamhet omtanke och tro. Välkommen precis som du är, var i livet du än befinner dig.

Dags att hämta gravlyktan