Foto: Gunnar Wenehult

Kyrkan

Vi är en engagerad församling som med glädje bevarar arvet av att vara en skandinavisk mötesplats i Melbourne. Svenska kyrkan i Melbourne är ställd under tillsyn av biskopen i Visby, Thomas Petersson. Verksamheten har bedrivits sedan 1800-talet, tidigare kallad Sjömansmissionen.

Förutom att i ord och handling gestalta Guds kärlek verkar Svenska kyrkan i Melbourne som en knutpunkt för alla svenskar på orten.

Arbetslaget består av en präst, pedagog, musiker, husmor och sekreterare samt tre lokalanställda. Vi är starkt beroende av alla fantastiska volontärer som på olika sätt ger av sin tid för att stärka gemenskapen och förbättra verksamheten. Vissa är mer engagerade i de delar av kyrkan som handlar om tron och det inre livet, medan andra engagerar sig mer i kyrkans sociala uppgifter.

De flesta av våra församlingsbor är skandinaver som av olika anledningar är bosatta i Melbourne. Vi får också besök av förbipasserande turister, studenter och backpackers.

Toorak House
Svenska Kyrkan är baserad i Toorak House i stadsdelen Toorak, Melbourne. Den anrika byggnaden omgivs av en lummig trädgård. Här kan du svalka dig i poolen eller fika under ekträden.

Det ursprungliga huset byggdes 1849 av James Jackson som på sin tid var en välkänd köpman. Några år senare arrenderades byggnaden till regeringen av delstaten Victoria. Här huserade man  guvernörer av delstaten mellan 1854 till 1876.

En ombyggnad av huset skedde under 1854-1855. Totalt spenderade regeringen 44 000 pund på att bygga om huset till ett passande residens. Trots alla dessa utlägg och renoveringar så köptes aldrig huset.

År 1878 såldes Toorak House till Archibald Johnson. Genom hans fru blev Toorak House ett center för Melbournes sociala liv. Återigen såldes huset år 1900. Denna gång till familjen Spower som kom att inneha fastigheten i över 50 år. Under andra världskriget användes huset som härbärge för the Women's Australian Air Force och kallades under denna tid för the WAAF House.

År 1956 köpte Svenska Kyrkan Toorak House för 67 000 pund. Ytterligare 21 000 pund spenderades på renovering. Två mottagningsrum på bottenvåningen förvandlades till ett vackert kapell för 150 personer. Ett kök byggdes också på bottenvåningen.

Det stora huset är omgivet av en familjevänlig trädgård där barnen kan leka medan de vuxna fikar under ekarna.

I huset kan du handla i butiken, bada i poolen på sommaren, bada bastu, låna böcker och filmer i biblioteket och koppla upp dig på vårt WIFI. Du kan också tända ett ljus i det stilla kapellet eller samtala med vår glada personal.
För mer information och historiska fotografier på Toorak House, se här Picture Australia's webplats.

Bli medlem i Svenska kyrkan i Melbourne

Betalande medlemmar till Svenska kyrkan i Melbourne är oerhört viktiga för att vi ska kunna ha så mycket verksamhet i gång som möjligt på vår fina kyrka. Du stöttar väl kyrkan genom att betala ditt medlemskap?