Foto: Roei Chemny

Någon att tala med

Som utlandssvensk är man ibland i stort behov av att få tala om livets prövningar på det egna språket. Det kan handla om familjebekymmer, sorg och förlust eller om existentiella frågor kring mening, sammanhang och tro.

Med vår präst Katja Lin, kan du ha ett förtroligt samtal om livet. Präster och diakoner har  tystnadsplikt vid själavårdande samtal. Du kan också kontakta Katja Lin om du önskar få ett hem eller sjukbesök.

Du kan boka tid för samtal med Katja genom att maila till Katja.lin@svenskakyrkan.se eller ringa på mobilnummer +61 (0)421 045 112

Kyrkoherde Katja Lin Foto: Jonatan Sagemo

Vill du att vi ska be för dig eller någon du känner? Varje vecka samlas vi som arbetar på kyrkan för att be för de behov som uppstår. Vi omsluter alla i våra tankar och böner. Ingen ska behöva känna sig bortglömd. Hör av dig med dina böneämnen till Katja.