Foto: Ikon / Emma Dahlbäck

Konfirmation

Är du intresserad av konfirmation? Under konfirmationstiden erbjuds du en möjlighet att tillsammans med jämnåriga och äldre fundera kring sitt liv.

Tillsammans med personalen som arbetar i Svenska kyrkan får du möjlighet att ägna dig åt frågor som rör kärlek, hat, respekt, vem är Gud, vad händer i en kyrka, finns det liv efter döden, finns det änglar, vilken roll spelar en kristen kyrka, vad tror du på, vad tror du inte på.

Vi diskuterar, berättar och upplever. Tillsammans vill vi göra konfirmationstiden till en unik upplevelse och ett minne för livet.
Du bestämmer själv om du vill konfirmeras men följ gärna denna vandring och pröva dig själv, vad du vill och vad du tror på.

Konfirmand
Foto: Gunnar Wenehult

 Är du intresserad?
Kontakta Katja Lin

 E-post: katja.lin@svenskakyrkan.se
Telefon: +61 (0)3 9827 5580