Gudstjänster

Vi firar gudstjänst i olika former varje vecka i Svenska kyrkan. Titta i vår kalender där du kan se datum och tider för gudstjänster.

Utomlands kan gudstjänst och kyrkobesök få en alldeles speciell betydelse. Det långa avståndet till hembygden ökar och behovet av att få samlas i det som känns igen hemifrån blir stort. Var med på våra gudstjänster för att hämta kraft och för att njuta av gemenskapen som det svenska språket bidrar till.

Vi firar gudstjänst klockan 11.00 på söndagar.
Andra söndagen i månaden leds gudstjänsten kl 11.00 av den danske prästen från Sydney.