Lille Skutt
Foto: Gunnar Wenehult

Vad händer på Svenska kyrkan i Melbourne?

Gudstjänst, Café & shop, öppen förskola, bokklubb, luncher, träffpunkter för stora och små och mycket mer...

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst i olika former varje vecka i Svenska kyrkan. Titta i vår kalender där du kan se datum och tider för gudstjänster.

Bröllop, dop, begravning och konfirmation i Melbourne

Livet är en upptäcktsresa och vi lär känna oss själva genom relationer med nära och kära.

Barnverksamhet

Ta med dina barn till Svenska kyrkan för att ta del av kyrkans barnverksamhet.

Café Svensson

Det är en träff för dig som är ung svensk vuxen i Melbourne och som är intresserad av att knyta nya kontakter. Just nu så har Café Svensson ett uppehåll på grund av Covid-19.

Tisdagsträffen

Alla daglediga är välkomna till kyrkans populära tisdagsträff andra tisdagen i varje månad. På grund av Covid-19 och dess rekomendationer så har Tisdagsträffen ett uppehåll just nu. Vi hoppas att starta Tisdagsträffen så snart det går.

Kören Skutan

Just nu på grund av Covid-19 så har kören ett uppehåll men håll utkik när den startar igen. Kören önskar alltid nya medlemmmar!

Bokklubb

Bokklubben träffas en gång per månad för att diskutera svenska böcker.

Träffpunkt Toorak House

Träffpunkt Toorak house

Vi träffas för att pyssla, samtala och skratta åt livet. Kom förbi kyrkan sista tisdagen i månaden klockan 13.00 för att delta i vår grupp.

Ekträd

Two oaks club

Under de lummiga ekarna i trädgården i Toorak samtalar vi på svenska om den svenska kulturen och traditionen. Det är ett bra sätt att upprätthålla språket såväl som kunskapen om nutida svenska samhällsfrågor. Vi ses varannan fredag under jämna veckor klockan 12.30-14.30.