Lille Skutt
Foto: Gunnar Wenehult

Vad händer på Svenska kyrkan i Melbourne?

Gudstjänst, Café & shop, öppen förskola, bokklubb, luncher, träffpunkter för stora och små och mycket mer...