Foto: G Schouten de Jel / Free Images

Begravning

Att ta farväl av nära och kära är en viktig del i sorgearbetet. Vid begravningsgudstjänsten minns vi kärleken till den som gått vidare. Vi visar tacksamhet för allt fint som var och ber om försoning för gammal osämja.

Begravningsgudstjänsten leds av våra präst i kyrkan i Melbourne eller på annan plats i ansvarsområdena Nya Zealand och Australien. I samvaro med nära och kära minns vi den vi förlorat. Kontakta vår präst Katja Lin i Melbourne för mer information. Din kontakt med prästen handlar om praktiska arrangemang innan själva begravningsgudstjänsten samt förberedelser av gravsättning.