Foto: Annika Lennartsson

Vigsel

Två människor träffas, märker att de tycker om varandra. Och mer ändå. Älskar varandra, vill vigas tillsammans. Så har det varit sedan begynnelsen. Man vill markera att vigseln innebär ett livslångt löfte om stöd och omtanke.

För många känns kyrkan som en självklar plats för vigsel. Där får man inför Gud och sina närmaste säga ja till varandra och få Guds välsignelse över kärleken och livet tillsammans. En vigsel behöver inte vara stor och påkostad. Den kan ske väldigt enkelt om man vill ha det så.

Äktenskapet är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och som vill leva tillsammans. När ett par gifter sig markerar de sin satsning inför Gud, inför släkt och vänner och inför sig själva. Det kan finnas blandade känslor och livserfarenheter bakom, men nu tar de ett gemensamt steg mot framtiden och det behöver firas. Denna dag kan bli en av livets höjdpunkter.

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. De delar som tydligast uttrycker det i den kyrkliga vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften ”inför Gud och i denna församlings närvaro”, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

Åtvids församling har åtta vackra brudkronor, som går bra att låna vid vigsel i församlingen. Låna en brudkrona?

I Svenska kyrkan finns möjlighet för dem som önskar att få ”välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap”. Varje år sker drygt 60% av vigslarna i Sverige enligt Svenska kyrkans ordning.

Vigseltider:

I Åtvids församling erbjuder vi vigsel på lördagar kl. 14.00 och 16.00.

Vill du boka vigsel i Åtvids församling?

Kontakta församlingens expedition:
Telefon: 0120-299 30
Mån-ons, fre kl. 10.00-12.00
Tor kl. 13.00-15.00
atvids.forsamling@svenskakyrkan.se

Frågor och svar om vigsel i Svenska kyrkan