Skötsel och plantering

Du kan välja mellan att bara ha skötsel eller att ha skötsel och plantering.

Kostnaden för detta varierar beroende på storlek på graven och om man valt plantering.
Vi erbjuder vår och sommarplantering samt en gravsmyckningsdekoration till Allhelgona. Se prislista i menyn under ”Blanketter/info”.

Skötsel
I skötseln ingår vattning av emperilådor, klippning av gräskant, ogräsrensning, luckring av jorden, borttagning av vissna blommor i vas, i förekommande fall krattning av grusyta. Vid behov ingår påfyllning av jord, isådd av gräs och justering av gravsten.

Plantering
Vårplantering sker i slutet av april, och sommarplantering sker i början av juni.
Skillnader kan förekomma beroende på vädret.

Övriga arbeten på gravplatsen
Vi kan även åta oss enskilda arbeten på gravplatsen. Det kan exempelvis vara rengöring av gravsten.

Har du frågor eller vill göra en beställning är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om gravskötselavtal

Läs mer om taxor för gravskötsel