Våra förtroendevalda i kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Nyhet Publicerad

Nu är alla nyvalda högtidligen välkomnade på församlingsmässan den 27 februari, poster har fördelats och vi har fångat dem på bild.