Foto: Illustratör: Gunnel Moheim

Som Babels torn – fast omvänt!

Nyhet Publicerad

Kan ni historien om människorna som ville bli som Gud och bygga sig ett torn som nådde ända upp i himlen?

Kan ni historien om människorna som ville bli som Gud och bygga sig ett torn som nådde ända upp i himlen?

Gud förstod att detta skulle driva människorna helt fel och lät dem drabbas av språkförvirring och spred dem sedan över världen så att de inte skulle lyckas (1 Mos 11:1-9).
Men de skilda språken gjorde inte att vi glömde idén om att sätta oss själva främst och lägga världen under oss. Det ser vi idag! Överallt finns Babels torn i olika former.
Så nu kanske nästa drag är att vi behöver vända tillbaka till att hitta ett gemensamt språk för att se hur vi ska hitta tillbaka till grundidén, Guds plan, för skapelsen och livet på jorden. Den plan som gäller oss alla, varenda en av oss, fattig som rik, ung som gammal, kvinna som man, troende likväl som ateist.

Foto: Illustratör: Gunnel Moheim

Vi behöver inse att alla har vi fått samma ande, är skapade av samma materia och lever under samma himmel. Kan vi med vår ande åkalla den Helige Ande, den som Jesus kallar Hjälparen och be om hjälp att se sanningen i vitögat och gå den väg som bejakar och inte förjagar livet?
Nu är det tid att låta oss ledas till samsyn, samarbete och samförstånd, dessa tre underbara ord.  Att se, arbeta och agera med förstånd – är det inte det Gud vill se? Det är dags att bli ”människofiskare”, att dra samman folket för att följa den kärlekens väg som leder till en hållbar framtid för allt levande på vår jord.
Maningen ”Ora et labora” som den helige Benedictus gav, d v s ”be och arbeta” kan vara en bra kristen hållning i omvälvande tider. Då lyssnar vi med hjärtat, tänker efter och skrider till verket, istället för att springa åt olika håll, misströsta och ge upp.

Pingsten som vi firar nu, är Andens stora högtid. Låt den sätta ljuset på ditt och mitt bidrag och vår stora betydelse i det stora hela.

Lotta

Här kan du läsa mer om kyrkoåret