Vill du vara medlem i Åtvids församling?

Du vet väl om att du alltid är välkommen att bli medlem i Åtvids församling? Oavsett om du aldrig varit medlem eller om du valt att gå ur kyrkan under en period, är du alltid välkommen att bli medlem. Här hittar du inträdesblankett.

Du som är medlem i Svenska kyrkan är viktig och värdefull för vårt kristna arv, för nutiden och för framtiden. Du är med och tar ansvar och ger ditt stöd till Svenska kyrkan.

Exempel på vad du stödjer och kan ta del av genom din kyrkoavgift:

- Vård och underhåll av kyrkobyggnader där du kan ta del av stillhet, meditation, gudstjänster och musikprogram. Kyrkobyggnader har också ett symboliskt värde för närområdet och utgör tecken för samhörighet med tidigare generationer.

- Uppmärksammandet av livets stora tillfällen. Svenska kyrkan har lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet i dopet, att manifestera kärleken till den man älskar i vigsel och välsignelse och att ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort vid begravning.

- Diakonalt och socialt arbete både i Sverige och genom utlandskyrkans församlingar i andra länder, och internationellt via kyrkor och biståndsorganisationer. Det handlar om krisberedskap, hembesök, familjerådgivning, mötesplatser för ensamma, samtal med sjuka och sörjande, ungdomsgrupper, arbete för fred och försoning, stöd till aidssjuka och mycket mera.

- Engagemang för flyktingar, för minoriteter och för utsatta människor som saknar röst i vårt samhälle.

- En särskild omsorg om barn och unga genom närvaro i förskola och skola, undervisning. Lyhördhet och dialog för ungas växande och trygghet. Att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få ställa frågor om vem man är och vad man tror på i konfirmation.

- Ett brett kulturellt arbete där olika former av konstnärlig verksamhet får rum och sammanhang.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan bidrar efter ekonomisk förmåga till kyrkans verksamhet. Hur stor din kyrkoavgift är beror på din inkomst och var du bor. Svenska kyrkans viktigaste finansieringskälla är kyrkoavgiften.

Svenska kyrkans verksamhet i Sverige och utomlands bekostas av medlemsavgiften, som också kallas kyrkoavgift. Största delen går till din lokala församling.
Svenska kyrkan är uppdelad i ekonomiska enheter i form av församlingar och samfälligheter över hela landet. Behoven där avgör hur stor kyrkoavgiften blir. Vad församlingarna använder sina avgifter till varierar. Här kan du som medlem vara med och påverka besluten i samband med kyrkovalet.

Din kyrkoavgift
Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror på två faktorer: din inkomst och vilken församling du tillhör. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar avgift hela det följande året.

Begravningsavgift
En obligatorisk begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige och har, med undantag av Stockholms stad och Tranås kommun, gemensam begravningsavgift. På deklarationsblanketten kan du se hur stor din kyrkoavgift och begravningsavgift är.

Internationella arbetet
Svenska kyrkans internationella arbete sker i samarbete med kyrkor och organisationer i hela världen och finansieras främst genom insamlingskampanjer och enskilda gåvor. En del församlingar beslutar dessutom att pengar ur församlingens totala budget, som ju utgörs av kyrkoavgifterna, ska ges direkt till Svenska kyrkans internationella arbete.

Läs mer om medlemskap i Svenska kyrkan

Tack för ditt stöd!

Foto: Louise Hedberg /IKON