Foto: Kristin Lidell / Ikon

Dop

Genom dopet tas du upp i den kristna världsvida gemenskapen och blir också medlem i Svenska kyrkan.

Dop i aspelands pastorat

När du har fått barn är du välkommen att ta kontakt med pastorsexpeditionen för att få information om dop. Då kan vi också bestämma tid för dopet. När det är gjort kommer den präst som förrättar dopet att ta kontakt med dig för att bestämma tid för dopsamtal.

Dop sker utan kostnad för dopfamiljen även om man inte tillhör pastoratet.

Du som är vuxen är också välkommen att anmäla dig till dop.

DOPTIDER 
Dop erbjuds enligt följande:

  •  I gudstjänsten  
  •  I direkt anslutning till en gudstjänst (om man vill vara lite mer privat)
  • Lördagar kl. 12.00, 14.00, 16.00

Vi har dopklänningar för utlåning utan kostnad. 
Önskar ni ha dopkaffe efteråt kan ni hyra lokal/församlingshem för 500 kr. Bokningen sker till expeditionen på telefon 0495 - 24 95 80.

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver, Fader vår.

Psalm 193