Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Vigsel

En kyrklig vigsel är en symbolrik ceremoni, inför Gud och alla vittnen lovar vi att älska och stödja varandra genom livet.

Vigsel bokas genom församlingsexpeditionen för församlingens tre kyrkor: Askims kyrka, Mikaelskyrkan och Billdals kyrka. Kyrkan kan bokas tidigast ett år före vigseln.

Läs mer om vigsel på www.svenskakyrkan.se

Frågor?
Kontakta församlingsexpeditionen, 031-731 63 10
E-post: askim.forsamling@svenskakyrkan.se

Brudkronor

Församlingen har två brudkronor som man kan låna i samband med vigsel i någon av församlingens kyrkor.

Vigselbroschyr

I broschyren finns mer specifik information kring vigsel i Askims församling (pdf).