Foto: Magnus Aronson/IKON

Konfirmation

Konfirmandtiden ger dig tillfälle att fundera kring livets stora frågor, om Gud, dig själv och världen. Under året får du möjlighet att utforska livet på egen hand och tillsammans med andra, i skratt och allvar, på läger och hemma. Tillsammans skapar vi minnen och upplevelser som ger en grund att bära med sig genom hela livet.

Konfirmation 2022-2023

De ungdomar i församlingen som fyller 14 år under 2022 kommer att få en inbjudan till konfirmation i slutet av maj! Konfirmandtiden ger dig tillfälle att fundera kring livets stora frågor, om Gud, dig själv och världen. Under året får du möjlighet att utforska livet på egen hand och tillsammans med andra, i skratt och allvar, på läger och hemma. Tillsammans skapar vi minnen och upplevelser som ger en grund att bära med sig genom hela livet. Välkommen att konfirmeras i Askims församling!

Konfirmation 2021-2022

Läsårets konfirmander har tillsammans funderat kring frågor om Gud, sig själva och världen i en gemenskap med både glädje och allvar. Snart är det dags för konfirmation!

Vad är en gudstjänst?

Här kan du ta del av en så kallad kommenterad gudstjänst som förklarar gudstjänstens olika delar och dess bakgrund och syfte. Välkommen på ett digitalt besök i Billdals kyrka!

Gudstjänstrapportering för konfirmander

En instruktion om hur du fyller i ditt gudstjänsthäfte.