Foto: Magnus Aronson/IKON

Konfirmation

Konfirmandtiden ger dig tillfälle att fundera kring livets stora frågor, om Gud, dig själv och världen. Under året får du möjlighet att utforska livet på egen hand och tillsammans med andra, i skratt och allvar, på läger och hemma. Tillsammans skapar vi minnen och upplevelser som ger en grund att bära med sig genom hela livet.

Konfirmation 2022-2023

Välkommen att konfirmeras i Askims församling! Konfirmandtiden ger dig tillfälle att fundera kring livets stora frågor, om Gud, dig själv och världen. Tillsammans skapar vi minnen och upplevelser som ger en grund att bära med sig genom hela livet. Du kan läsa mer om grupperna här på hemsidan. Sista ansökningsdag 22 augusti.

Vad är en gudstjänst?

Här kan du ta del av en så kallad kommenterad gudstjänst som förklarar gudstjänstens olika delar och dess bakgrund och syfte. Välkommen på ett digitalt besök i Billdals kyrka!

Gudstjänstrapportering för konfirmander

En instruktion om hur du fyller i ditt gudstjänsthäfte.