Foto: Magnus Aronson/IKON

Dop, vigsel och begravning

Kyrkan finns med vid livets milstolpar. Från att välkomna ett barn in i Guds familj, välsigna äktenskapet till att stödja anhöriga i sorgen efter någon nära.

Dop

Dopet är en gåva från Gud. Att vi är sedda, älskade och bevarade precis som vi är.

Vigsel

En kyrklig vigsel är en symbolrik ceremoni, inför Gud och alla vittnen lovar vi att älska och stödja varandra genom livet.

Begravning

Gudstjänsten vid begravningen är en akt av kärlek och respekt för den som är död.

Dop, vigsel och begravning i Askims kyrka, Mikaelskyrkan och Billdals kyrka bokas via församlingsexpeditionen. I anslutning till kyrkorna finns församlingslokaler som man kan boka för dopkaffe eller minnesstund.

Hyra lokal

Askims församling hyr ut lokaler till samlingar och mingel i samband med dop eller begravning. Man kan hyra lilla eller stora salen i Askims församlingshem, församlingssal i Mikaelskyrkan eller i Billdals kyrka.

Bokning av dop, vigsel och begravning

Askims församling - församlingsexpeditionen
Telefon: 031-731 63 10
E-post: askim.forsamling@svenskakyrkan.se