Höga elpriser - sänkt värme i några av våra lokaler

Lännäs kyrka, Brevens kyrka, Lilla kapellet Asker och Askers församlingsgård

Höga elpriser

Det är kostsamt att värma upp kyrkor och församlingsgårdar.
Därför har kyrkorådet i Asker-Lännäs församling beslutat att verksamhet bedrivs i första hand i Askers kyrka och Klockargården Lännäs.

I övriga samlingslokaler som Lännäs kyrka, Brevens kyrka, Askers församlingsgård och Lilla kapellet Asker ska enbart grundvärme hållas.
Det innebär ungefär 10 grader. 
Kyrkorna kan användas ändå, men man ska då informeras om och vara medveten om den lägre temperaturen i lokalen.

Det här gäller tills vidare eller tills mera normala elpriser stabiliseras igen.

Undantag:
Under Allhelgona helgen kommer samtliga kyrkor att värmas upp för Minnesgudstjänster och öppna kyrkor.

 

Kyrkoherde Mikael Schmidt