Individ - och familjerådgivning

Asker-Lännäs församling är anslutna till Svenska kyrkans rådgivning i Örebro

Individ-och familjerådgivning

Asker-Lännäs församling är anslutna till Svenska kyrkans individ - och familjerådgivning i Örebro www.svenskakyrkan.se/orebro

Ni kan ringa eller mejla för att boka tid 019-154545
Mailadress: orebro.individfamiljeradgivning@svenskakyrkan.se

Ni kan också kontakta Asker-Lännäs församlings expedition på telefon
019-452002 om ni har frågor om vart man ska vända sig.

Det är inte alltid så lätt att leva i en relation. Ibland blir påfrestningarna för stora för att hantera eller lösa på egen hand. En del par bryter upp från sin relation eller så kämpar man på, men samtalet har tystnat och genmenskapen har ersatts av rutin.
Till rådgivningen kan ni komma när ni som par har samlevnadsproblem och behov av att utveckla er relation eller har hamnat i andra svårigheter.
Vi tar också emot när det är problem med andra relationer i eller utanför familjen.
Familjerådgivningen är en möjlig väg ut ur en kris.

Rådgivningen tar emot dig när du hamnar i en personlig kris eller har relationella svårigheter och behöver hjälp att bearbeta det.
Vi erbjuder också unga vuxna psykoterapi.

Ett möte med vår familjerådgivare kostar 100 kr per person och samtalstillfälle.