Vad innebär det att vara medlem i Svenska kyrkan?

Det finns kanske lika många infallsvinklar på det som det finns medlemmar.
Cirka sju miljoner. Ja, det stämmer. Svenska kyrkan är en av Sveriges största medlemsorganistaioner med över sju milijoner medlemmar.

Det finns några skillnader på om man är medlem eller inte.
Varje medlemskap gör det möjligt att för församlingen att
bedriva gudstjänster, diakonalt stöd, grupper och verksamheter som barn- och ungdomsgrupper, dagverksamhet för äldre, körverksamhet med körledare m.m 

Du som medlem hjälper till att göra skillnad. Tack!


Medlem eller inte medlem
Svenska kyrkan i Asker-Lännäs församling är öppen för alla, både för de som är medlemmar och de som inte är det. Du är alltid välkommen till kyrkan och till våra öppna verksamheter så som gudstjänster, konserter, dagträffar, samtalskvällar, barn- och ungdomsverksamhet m.m. Vi som kyrka respekterar dig som valt att inte vara medlem. Skillnaderna blir tydligast i de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Dop
Vill du bli döpt eller döpa ditt barn är du välkommen att göra det. Eftesom dopet är huvudvägen in i den kristna gemenskapen blir du eller ditt barn genom dopet inte bara medlem i den världsvida kristna gemenskapen utan också medlem i Svenska kyrkan. Du som förälder måste inte vara medlem i Svenska kyrkan, men ditt barn blir alltså medlem genom dopet.

Konfirmation
Precis som dopet är konfirmation öppen för alla som vill, men för att kunna konfirmeras måste du vara döpt. Man måste inte döpas som barn utan det går lika bra när som helst i livet. Inte helt sällan börjar man på konfirmandundervisningen och döps i anslutning till konfirmationen. För både dop och konfirmation gäller att det går bra när som helst i livet - ålder är inget hinder.

Vigsel
För att få gifta sig enligt Svenska kyrkans ordning krävs det att en av makarna är medlem i Svenska kyrkan. I kyyrkoavgiften ingår kostnaderna för det arbete som präst, kyrkomusiker och vaktmästare utför i samband med er vigsel. Ni kan välja fritt vilken församling ni vill gifta er i.

Begravning
Alla i Sverige betalar en begravningsavgift via skattsedeln. Detta är för att alla, vare sig man är medlem i Svenska kyrkan eller ej, ska ha en gravplats. 
Det betyder kostnadsfri gravplats i 25 år. 
Kremering
Vissa transporter
Lokal för visning och förvaring av den avlidne
Neutral lokal för begravningscermoni
Vill ni som ej är medlem ändå ha begravningscermonin i någon av Asker-Lännäs församlings kyrkor får ni betala en avgift för användandet av kyrkans lokaler och kyrkans personal.

I det lilla och i det stora
Svenska kyrkan finns där om livet går i bitar. Både i det lilla vardagssammanhanget och vid stora katastrofer. Som medlem bidrar du till att Svenska kyrkan kan stötta och hjälpa människor som har det svårt tex via sjukbesök, hembesök, själavård, soppluncher och sorgegrupper. Som medlem är du också med och bidrar till Svenska kyrkans internationella hjälparbete i form av lokala utvecklingsprojekt, katastrofhjälp och opinionsbildning.

Ibland förändras livet och blir aldrig mer sig likt. Stora händelser som födelse och död gör att förhållanden inom släkt och familj förändras och skapar nya band.
Svenska kyrkan finns med i livets stora tillfällen dop, konfirmation, vigsel och begravning.