Svenska kyrkans insamlingsresultat 2022

Nyhet Publicerad

Ökning med 50% jämfört med 2021

Under 2022 ökade insamlingen till Act Svenska kyrkan med fantastiska 50 procent jämfört med 2021.

Totalt kom det in 211 miljoner kronor i gåvor från församlingar, stift och privatpersoner, jämfört med 141 miljoner 2021. Fasteaktionen 2022 gav ett rekordresultat på 61,6 miljoner kronor, och även Julinsamlingen 2022/2023 ser ut att gå mot rekord.

Act Svenska kyrkan var snabbt på plats för att ge livsviktigt stöd till de som drabbats av kriget i Ukraina. Under året har det funnits en stark vilja att stötta de som drabbats, totat kom det in 30 miljoner kronor i gåvor. Det har även varit ett stort engagemang för människor som drabbats av andra humanitära katastrofer under året, till exempel i Pakistan och Afrikas horn.
 
Det finns en tydlig gåvotrend att allt fler ger gåvor via Swish. Under 2022 kom 22,7 miljoner kronor in via Act Svenska kyrkans Swish-nummer, vilket är en tredubbling jämfört med 2021. Act Svenska kyrkan har fått över 57 000 nya givare via Swish.

Ett varmt tack till alla som bidragit till det goda resultatet genom direkta gåvor och genom att engagera er lokalt för att uppmana till anslag, kollekter och insamlingsaktiviteter!

Sväng gärna in på ACT Svenska kyrkan för att läsa mer om insamlingarna.