Foto: Joakim Carlström/Ikon

Idéellt arbete

Nyhet Publicerad Ändrad

Vill du ge av din tid till någon annan?

Besöksgruppen
Det finns en besöksgrupp som efter önskemål besöker ensamma och sjuka. Denna grupp medmänniskor har också till uppdrag att uppvakta församlingsmedlemmar i samband med högtidsdagar. Vi träffas ca sex gånger per termin. På dessa träffar har vi regelbunden fortbildning, samtal, planering och fika. Du bestämmer själv hur mycket tid du vill avsätta.
Vill du ingå i besöksgruppen och göra skillnad?
Kontakta Anneli Väpnare så berättar hon mer.

Församlingskåren i Asarum
Här kan du läsa mer.

Kyrkvärdar & Gudstjänstmedhjälpare
Kontakta Komminister David Myhrborg Sundström om du vill veta mer. 

Cafévärdar
Efter söndagsgudstjänsterna i Asarum och Ringamåla serveras kyrkkaffe. Vill du vara med och koka kaffe ibland, kontakta Anneli Väpnare.