Några mammor sitter på golvet med sina bebisar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Om ditt barn deltar i en verksamhet hos oss

Vi behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna gå i vår barngrupp.

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Uppgifter om vårdnadshavare

Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt barns deltagande i vår verksamhet. En sådan typ av utskick gör vi vid uppstart av verksamhet för att informera de som tidigare varit med i en grupp om att den snart startar igång igen.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Uppgifter om barnet

Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver veta vilka barn som går i våra barngrupper. Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för barnets räkning när du anmäler barnet till vår grupp.
  • Vi behöver i vissa grupper skicka vissa av ditt barns personuppgifter till Sensus studieförbund för att vi ska kunna få bidrag för barnets deltagande i gruppen (enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen). Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för barnets räkning när du anmäler barnet till vår grupp.
  • Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ditt barn. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att barnet inte serveras något hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Arvika pastorat utan ett samtycke från vårdnadshavare.
  • För att barnet ska kunna delta i vissa aktiviteter kan vi behöva veta om hen är exempelvis är simkunnig. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att ditt barn inte utsätts för fara under våra aktiviteter.
  • Vi tar ofta foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där ditt barn finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.

Om du inte lämnar ditt barns personuppgifter till oss kan avtalet om deltagande i gruppen inte ingås och ditt barn kan då inte delta i gruppen.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Barnets personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du anmäler ditt barn till barngruppen lämnar du också in personuppgifter om dig och ditt barn till Arvika pastorat. Detta görs vanligen på en blankett eller annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, e-postadress, telefonnummer och adress.

För barn rör det sig vanligtvis om namn, födelsedatum, adress och eventuella allergier eller andra viktiga hälsouppgifter. Under ditt barns tid i barngruppen kan vi även komma att behandla foton och filmer där ditt barn finns med.

För annan person som exempelvis ska hämta barnet i verksamhet efter meddelande från dig som vårdnadshavare behandlar vi namn och telefonnummer.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Uppgifterna om barnet raderas 6 månader efter att gruppen avslutats och måste därför lämnas in på nytt om ditt barn vill fortsätta i sin grupp. Dina uppgifter kommer att sparas av oss tills barnet lämnar gruppen.

Vilka rättigheter har ni

Arvika pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar ni även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.