Foto: Johan Nilsson

Om krisen drabbar oss

Händelser som drastiskt förändrar våra liv kan utösa en kris. Det är en helt normal reaktion på en onormal situation.

Kriser drabbar de flesta av oss under livets gång. Dödsfall, arbetslöshet, skilsmässa eller sjukdom är exempel på sådant som kan utlösa en kris. I en kris tappar vi tillfälligt fotfästet och får svårt att hantera det som händer både i oss och omkring oss. Det tar tid och det är smärtsamt att hantera det som händer och att hitta nya sätt att förhålla sig till en ny verklighet.

För en person i kris är de närstående det viktigaste stödet. Genom att prata med dem som står oss nära, mötas av medkänsla, förståelse och respekt blir bearbetningen lättare. Det är viktigt att någon orkar lyssna på berättelsen om och om igen. Berättandet är en del av att bearbeta det som hänt och en närstående kan göra en avgörande insats genom att finnas till hands, lyssna och stötta.

Ibland behöver man stöd av någon som står utanför, som inte är inblandad och som inte själv behöver stöd. Som närstående till en person i kris kan man också behöva få avlastning i sin egen situation. Flygplatsprästen är van att möta människor i kris och har erfarenhet av att lyssna.

För dig som resenär

Vi kan mötas en stund på vägen, vara närvarande vid en svår situation. Flygplatsprästen kan vara en samtalspartner innan resan, eller finnas med och ta emot anhöriga som drabbats av kris. Du kan ringa efter oss eller be personalen på flygplatsen hjälpa till med kontakten.

För dig som anställd

Flygplatsprästen kan vara ett bollplank, en samtalspartner och själavårdare. Det kan gälla privatlivet eller din arbetssituation och vara korta eller längre kontakter.