Vigsel

Bröllop är fest. Ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner.

Bokning av vigsel
Vi är stolta över att våra kyrkor är populära att använda vid livets högtider, därför är det viktigt att ni i god tid bokar in er vigsel. Vi vill ha er bokning senast 14 dagar före önskat vigseldatum, detta för att ni ska kunna träffa er vigselpräst innan vigsel.
Allt detta för att er dag ska bli så bra som möjligt.
Vill ni boka vigsel hos oss kontaktar ni Åre pastorat: tel 0647-160 90

Annan plats
Önskar ni ha er vigselgudsjänst på annan plats än i kyrkan, får detta diskuteras med prästen. Vi försöker att tillgodose era önskemål, men vi vill alltid ha ett samtal kring det. Tänk på att det är lättare att tillgodose era önskningar om ni bokar i god tid.

Viktiga handlingar
Tänk på den juridiska funktionen som vigseln har. Det betyder att ni måste ansöka om hindersprövning hos skattemyndigheten. Hindersprövningen gäller sedan i fyra månader. Blanketterna intyg om vigsel och intyg om hindersprövning ska sedan vara församlingen tillhanda senast två veckor före vigseln. Blanketterna skickar ni till:
Åre Pastorat, Kyrkvägen 2, 837 31 Järpen

Musik
Musiken är en viktig del i vigselgudstjänsten, vid vigsel i någon av våra kyrkor ställer Åre församling upp med musiker. Om ni har speciella önskemål är det viktigt att ni i tid kontaktar musikern för just er vigsel. Vi vill i möjligaste mån möta era behov.
 
Clearing 
Inom Svenska Kyrkan tillämpas ett clearingsystem vilket innebär att om ni inte tillhör Åre församling står er hemförsamling för kostnaderna för präst, kantor, vaktmästare och lokal i samband med er vigsel. Denna clearing ombesörjs av respektive församling.
Liten pojke överlämnar ring på bröllop.

Bröllop

Planerar du och din partner att gifta er? I kyrkan får ni ett välsignat bröllop. Vi berättar om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och lite tips om annat att tänka på också.

Brudkronor att låna

Vi har brudkronor som vi lånar ut till vigsel , utan kostnad

DROP-IN-VIGSEL

Ibland ordnar vi "Drop-in-vigsel"