Välkommen på gudstjänst!

Här kan du läsa bibeltexterna inför söndagen.

Klicka här

Under söndagens gudstjänst tas kollekt upp. 
Läs mer om kollekten HÄR.