Verksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning

I Guldhedskyrkan finns en stor verksamhet som riktar sig till ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar.

Sedan lång tid tillbaka bedrivs ett stort arbete för personer som har intellektuella funktionsnedsättningar i Guldhedskyrkan. Något som vi är väldigt glada för och som betyder och har betytt mycket både i och utanför kyrkan. Det startades redan på 70-talet. Sedan dess har det vuxit mycket och idag består verksamheten av cirka 70 deltagare.

Vi är för närvarande 6 olika grupper som träffas, mestadels, på kvällstid. Grupperna ser olika ut, tre av dem har en tydlig inriktning mot kulturellt skapande.

Vi erbjuder också regelbundet konfirmation i Guldhedskyrkan för denna målgrupp. 

Våra grupper:

Nils Olandersson

Nils Olandersson

Annedals församling

Diakon

Mer om Nils Olandersson

Diakon i verksamheten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Birgitta Person

Birgitta Person

Annedals församling

Bildpedagog

Mer om Birgitta Person

Bildpedagog i Guldhedskyrkan

Eva Forngren

Eva Forngren

Annedals församling

Körpedagog, Sångpedagog

Mer om Eva Forngren

Verksamhetsansvarig för verksamheten för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.