Verksamheten Stella

I Guldhedskyrkan har verksamheten för personer med kognitiva funktionsvariationer funnits i 50 år. Från och med hösten 2021 kommer namnet på verksamheten vara Stella. Läs mer!

Detta arbete har varit och är en ledstjärna för oss i Guldhedskyrkan Där alla kan få ta plats och alla kan få hitta sin plats. Stella, som är det latinska ordet för stjärna, får visa att vi alla kan lysa och glittra. Det är också förunderligt att människans byggstenar, vårt DNA innehåller stjärnstoff. 

Vi har 4 olika grupper som träffas, mestadels, på kvällstid. Grupperna ser olika ut, några med tydlig inriktning mot kulturellt skapande. 
Verksamheten och grupperna består av personer med och utan funktionsvariationer. Där gemenskapen och atmosfären är en viktig grund som alla i grupperna bidrar till. 

Är du intresserad av att vara med som deltagare eller som idéell ledare är du välkommen att höra av dig. 

Vi erbjuder också regelbundet konfirmation i Guldhedskyrkan för denna målgrupp. 

Våra grupper: