Konfirmation Stella | Guldhedskyrkan

Guldhedskyrkan är en kyrka med erfarenhet av konfirmandverksamhet för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Det är mer än 50 år sedan de första konfirmanderna började i Guldhedskyrkan.

Välkommen till konfirmation i Guldhedskyrkan.

För vem?

För dig med intellektuell funktionsvariation. 

Sedan 70-talet har det funnits konfirmationsgrupper i Guldhedskyrkan dit alla är välkomna. Oavsett begränsningar i tal, språk eller rörelseförmåga. Här finns pedagogiken, strukturen och erfarenheten som möjliggör till gemenskap, livets djupaste allvar och stor glädje.

Vi sjunger, dramatiserar, känner oss fram tillsammans med konfirmanden.
Fokus ligger på att skapa trygghet och igenkänning så att alla blir lyssnade till, blir sedda och känner att de lyckas.
Antal deltagare i gruppen är mellan 4-8 stycken.

Välkommen med anmälan och frågor till Nils Olandersson, diakon.

031-7318629
nils.olandersson@svenskakyrkan.se

Vanliga frågor:

Måste man tro på Gud för att vara konfirmand?
Vissa har en tro när de blir konfirmander, några kommer på att de tror under konfirmandtiden, andra att de inte gör det. Men alla får ta del av hur det är att leva som kristen.

Måste jag vara döpt för att vara konfirmand?

Nej, det behöver du inte. Är du inte döpt, döps du före konfirmationen. Konfirmation betyder bekräftelse. Bekräftelse av dopet. Dina föräldrar behöver inte vara medlemmar i Svenska kyrkan för att du ska kunna konfirmeras.

Måste konfirmanden kunna läsa?

Nej, det behöver man inte. Inte heller kunna prata, vi kommunicerar efter bästa förmåga utifrån hur konfirmanden kommunicerar.

Vad händer efter konfirmationen?

I Guldhedskyrkan finns alltid möjligheten att fortsätta gemenskapen med sina kompisar och skaffa nya i olika verksamheter. Många före detta konfirmander har fortsatt och är idag med i körer, teatergrupper eller andra grupper. Grupper som har både personer med funktionsvariationer och personer utan funktionsvariation.

Vad är det bästa med att vara konfirmand? 

De flesta svarar gemenskapen och allt det roliga vi hittar. Ytterligare andra uppskattar möjligheten att göra och prata om sådant man aldrig skulle gjort annars. Många svarar att atmosfären och gemenskapen gjort starkast intryck. Konfirmationstiden brukar innebära minnen för livet.

Kostar det något?

Nej, alla ska ha möjlighet att delta.

För vilken ålder gäller det?

Det är inte bara de som är 15 som deltar. Det finns egentligen ingen övre gräns. Men de flesta har varit mellan 15 och 18 när de varit med i konfirmandgrupp med särskilda behov.

Anmäl dig till konfirmation!

Anmälan sker i ett externt formulär

Klicka här

Konfirmation i Göteborgs domkyrkopastorat

Konfirmation är en unik och viktig upplevelse, där ditt liv står i centrum. Men konfirmation handlar också om mötet med något som är större; det är en upplevelse av gemenskap, tro, utmaningar, glädje, sorg, ansvar, skratt och ny vänskap.