Foto: True North /Ikon

Act Svenska kyrkans julinsamling 2022

Bryt en tradition! Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor.

Traditioner är invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs vidare från generation till generation. De skapar ofta en trygg ram runt våra liv, vilket blir extra tydligt i samband med advent, lucia och jul.


Det finns även skadliga traditioner. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra socialt accepterade övergrepp mot flickor är vanliga sedvänjor runtom i världen. Könsrelaterat våld förkommer i alla länder, inom alla religioner och i alla samhällsklasser. Orsakerna är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer kring flickors och kvinnors roll i samhället är ett av grundproblemen. Därför uppmanar Julinsamlingen till att bryta skadliga traditioner!

 

Swish: 123 441 01 48

Tack för din gåva!

Insamlingen pågår från första advent (27 november 2022) till trettondagen (6 januari 2023).

Studiobild på flicka som är lucia.

Lucia bröt en tradition

Legenden om Lucia är en berättelse om en flickas kamp för sitt liv, sin tro och sin värdighet. Än idag kämpar många flickor mot normer och traditioner som fråntar dem deras rättigheter.

Arrangerad studiobild av barnbrud.

Ingen flicka ska giftas bort

Tvångsäktenskap är ett faktum i många delar av världen och verkligheten kan vara grym. Fler än 30 000 flickor gifts bort - varje dag. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Tre presentaskar ligger på ett bord. På askarna står orden mod, hopp och medmänsklighet. En gåva som gör skillnad.

Act Svenska kyrkans gåvoshop

Act Svenska kyrkans gåvoshop är fylld med gåvor och som förändrar liv. Ge en gåva fylld med mod, hopp och medmänsklighet.

Nyfiken på vad som händer i församlingen?

Vårkalendern med ett foto på ett träd som blommar.

I vår kalender kan du läsa vad som händer i hela vår församling. Kalendern utkommer fyra gånger om året.
december-februari
mars-maj
juni-augusti
september-november

Om du vill ha en papperskalender finns den att hämta i alla våra församlinggårdar, i våra kyrkor, på turistbyrån och på biblioteket. Du kan också prenumerera på kalendern via e-post. Vill du prenumerera på kalendern eller läsa våra gamla kalendrar se här!