2023-01-15 Gudstjänst i Mariakapellet

Idag är det prästen Petter Bäckman som leder gudstjänsten.