Foto: Claes Sjödelius

Ekumeniskt arbete

I Anderstorp finns frikyrkan Equmeniakyrkan. Vi har ett ganska nära samarbete och ordnar gemensamma samlingar och gudstjänster.