Musik

Musik skapar gemenskap och förstärker upplevelsen i gudstjänsten. Musiken förmedlar evangeliet i en dimension som inte det talade ordet inte klarar av. Därför är musiken alltid en central del av kyrkans verksamhet.