2022-12-11 Familjegudstjänst

Idag leder Petter Bäckman vår Familjegudstjänst. Barnen framför ett luciaprogram - fast du ser inte barnen. Musiker idag är Caroline Falk.