2022-11-20 Högmässa på Domsöndagen

Idag är det Gunilla Jarl, församlingsherde, som leder mässan. Christine Matuszewski spelar. Christel Heijel är kyrkvärd och textläsare. Ulla Eveborn leder förbönen.