2022-10-02 Gudstjänst

Idag medverkar: Anna-Karin Gabrielsson, präst, Yvonne Lindström, musiker, Gospelkören, Isac Johansson, sång och Lydia Egerhag, piano och fiol, Caroline Falk, piano och sång. Christel Heijel var kyrkvärd och textläsare. Tobias Malmström ledde förbönen. Vi avtackade även vår musiker Yvonne Lindström idag som slutar hos oss.