Brudpar som kysser varandra. De är dolda av brudbuketten.

Vigsel

Har ni tänkt på att ordet "äktenskap" består av orden ”äkta” och ”skapa”? Kanske kan man tolka det som själva instruktionen att bära med sig genom livet, att skapa det som är äkta!

Varmt välkommen att fira en av livets stora händelser i någon av våra kyrkor!

Boka tid

Boka tid för vigsel genom att kontakta vår pastorsexpedition. För att kunna gifta sig i kyrkan måste minst en av er vara medlem i Svenska kyrkan.

För att prästen skall ha rätt att viga er krävs en hindersprövning från Skatteverket. Denna är giltig i fyra månader och måste vara prästen tillhanda innan vigseln! Om detta inte sker kan inte vigseln genomföras.  Prästen skickar in blanketten till Skatteverket efter vigseln och därefter registreras ni som gifta.

Om ni inte gifter er inför släkt och vänner behövs två vittnen som vi kan hjälpa till att ordna.

Vigselsamtal

I god tid innan vigsel tar prästen kontakt med er för att boka in ett vigselsamtal. Under vigselsamtalet kommer ni prata om vad vigseln innebär och hur vigselgudstjänsten går till. Med den präst som ska viga, planerar ni vigseln tillsammans så den för er känns äkta och genuin. Vänner och släktingar får till exempel gärna medverka med textläsning, sång och musik.

Som en del av vigselsamtalet ingår också att ni tillsammans med prästen övar de elementära delarna av gudstjänsten; hur ni skall gå och stå, ni får höra hur frågorna och löftena låter med mera.

Musik och solister

I vigselgudstjänsten ingår en kyrkomusiker som spelar psalmer och orgel/pianomusik. Vill ni anlita en solist eller andra musiker går det givets bra. Tänk på om ni anlitar en solist som behöver kyrkomusikerns hjälp med ackompanjemang att solisten tar kontakt med musikern i god tid! Tänk också på att den musik ni önskar skall vara rimlig för kyrkomusikern att framföra på orgel och/eller piano.

Ni får gärna kontakta någon av våra musiker om ni behöver hjälp med musik/psalmval!

Ordning för vigselgudstjänst

En kyrklig vigsel sker i Svenska kyrkans ordning. Denna ordning är fastställd och går inte att ändra på. (Däremot bestämmer ni psalmer, eventuella sånger samt in- och utgångsmusik tillsammans med prästen under vigselsamtalet.)

Här kan du se ordningen för vigselgudstjänsten.

Den kan vara bra att ha som grund om ni tänker dela ut agendor (program) till gästerna som kommer till gudstjänsten.

Brudkronor

I Anderslövs församling finns brudkronor som ni gärna får låna till vigseln (klicka på länken för att komma till sidan).

Smyckning av kyrkan

Församlingen bekostar altarblommor i kyrkan. Färgerna på dessa bestäms utifrån kyrkoåret. Vill ni smycka kyrkan ytterligare tar ni kontakt med pastorsexpeditionen för att bestämma när det kan ske.

Besöka kyrkorna

Anderslöv kyrka står öppen på vardagar mellan klockan 8–16. Vill ni besöka någon av de andra kyrkorna i församlingen innan ni bestämmer plats för vigseln kontaktar ni pastorsexpeditionen som hjälper et att bestämma en tid med en kyrkvaktmästare som släpper in er.

Samkönade äktenskap

Sedan den 1 november 2009 är det möjligt för Svenska kyrkan att viga par av samma kön. Vigselritualet ser i princip likadant ut med bara några få ändringar. Istället för "man och hustru" används genomgående begreppet ”äkta makar”.

Kyrklig välsignelse över äktenskap

De som registrerat partnerskap eller gift sig borgerligt är välkomna att få en kyrklig välsignelse över sitt partnerskap/äktenskap.

Brudkronor

I Anderslövs församling har vi flera brudkronor som man får låna vid kyrklig vigsel hos oss!

Anderslövs kyrka, sett från Landsvägen, juni2020

Våra kyrkor

Vi har åtta kyrkor i församlingen. Här kan du läsa mer om dem.

Händer som spelar på ett piano.

Musikletarhjälpen!

Vilken psalm är vilken och hur låter den…?!?! Lyssna på de olika psalmerna (och andra låtar) här!

Bröllopet rymmer många symboler

Vid livets stora förändringar använder vi ofta riter och symboler. De har en känslomässig funktion och de hjälper oss att lämna det gamla och kliva in i det nya.

Församlingens musiker

  Präten Eva H Olsson står i koret i Lilla Slågarps kyrka.

  Gudstjänster

  Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

  skylt framför en gravsten. Teexten på skylten är "Vårdas av kyrkorådet".

  Gravskötsel

  Många vårdar själva minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv – låt oss hjälpa till.

  Samtal

  Ibland kan vi människor känna ett behov av att dela våra tankar med någon. Du är välkommen att söka någon av våra präster för samtal. Det är gratis och vi som vill vara ditt samtalsstöd har tystnadsplikt