fåglar som sitter på en eltråd.

Våra förtroendevalda & organisation

Hur och vem som styr i Anderslövs församling

Det finns drygt 1 300 lokala församlingar som tillsammans täcker hela landet. Dessa är grunden i Svenska kyrkans organisation. Församlingarna har självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Den grundläggande uppgiften för församlingar är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Församlingen styrs av kyrkofullmäktige, som väljs av de kyrkotillhöriga församlingsborna vart fjärde år. I varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

 

 

Kyrkofullmäktige

i Anderslövs församling 2022-2025

Kyrkoråd

i Anderslövs församling 2022-2025

En hjärt-formad "hoppa-hage". Man ser benen på en flicka som hoppar.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är församlingens pastorala grunddokument. Här beskriver församlingen hur man vill fullgöra sitt uppdrag, sin mission, att vara kristen kyrka i sin tid och på sin plats.

Man med vandringsryggsäck går i kyrka.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du kan bli medlem i Svenska kyrkans gemenskap oavsett vem du är och om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar om dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för en bättre värld.

Präten Eva H Olsson står i koret i Lilla Slågarps kyrka.

Gudstjänster

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

Samtal

Ibland kan vi människor känna ett behov av att dela våra tankar med någon. Du är välkommen att söka någon av våra präster för samtal. Det är gratis och vi som vill vara ditt samtalsstöd har tystnadsplikt