Gudstjänster i pastoratet

Här finner du schema för alla gudstjänster

Tyvärr har vi under rådande omständigheter fått ställa in alla fysiska gudstjänster, däremot sänder vi digitalt och lägger ut en gudstjänst varje fredag. Välkommen till vår Youtube-kanal (Amnehärad-Lyrestads pastorat) eller här på hemsidan.

Info gällande vårat gudstjänstfirande

Vår önskan under kommande tre månader är att kunna fira följande gudstjänster i vårt pastorat. Under rådande omständigheter tillsammans med den tid på året som nu väntar oss, så har vi beslutat att förlägga firandet av samtliga våra
gudstjänster i de av våra kyrkor, vilka går att bruka så att vi lever upp till Folkhälsomyndighetens, i skrivandets stund rådande rekommendationer. Vi är väl medvetna om att nu rådande rekommendationer kan komma att ändras under
perioden och som en följd av detta kan vi komma att genomföra förändringar. När vi fattat vårt beslut har vi gjort det utifrån att tänka på din trygghet och säkerhet som gudstjänstfirare, våra förtroendevaldas och personalens trygghet och säkerhet.
Följ gärna vår annonsering i Mariestads-Tidningen och titta gärna in på vår hemsida för att hålla dig uppdaterad. En del av våra gudstjänster kommer att livesändas på Lyrestads församlings Facebooksida.
Charlotte Holmgren, Kyrkoherde Linnéa Johansson, Kyrkorådets ordförand