Påskliljor i skolskenet. I bakgrunden skymtas ett kors.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Påsken

Välkommen till konsert & gudstjänster!

Palmsöndagen 2 april
kl 10 Högmässa
     Mats Alexandersson, organist
     Daniel Breimert, präst

kl 17 Lukaspassionen
    Kammarkören Ulrica vocale
    Solister och instrumentalister

 

Skärtorsdagen 6 april
kl 18 Skärtorsdagsmässa
     Mats Alexandersson, organist
     Charlotte Rönnbäck, präst

 

Långfredagen 7 april
kl 15 Långfredagsgudstjänst.
    ”Jesu sju ord på korset” av Jerker Leijon
     Damkören Pia vocalis
     Mats Alexandersson, organist
     Charlotte Rönnbäck, präst

 

Påskdagen 9 april
kl 10 Påskdagsmässa
     Blåskvartett  & kören Hymnus vocalis
     Ulrica Holmberg, orgel
     Jörgen Axelsson, kantor
     Charlotte Rönnbäck, präst 

 

Annandag påsk 10 april
kl 16     Familjegudstjänst med påskspel
     Konfirmander & kören Hymnus vocalis
     Anna & Sabine Jönsson, tvärflöjt
     Jessica Wallerstein, pedagog
     Jörgen Axelsson, kantor
     Charlotte Rönnbäck, präst