Foto: Maria Eddebo Persson

Vigsel

Vigseln är ett minne för livet. Både för brudparet och för släkt och vänner. Ibland planeras ett bröllop långt i förväg - men vigseln i sig måste inte alls vara stor och påkostad. För Svenska kyrkans medlemmar är vigselakten i kyrkan gratis.

När planerna tar fart - börja med att boka datum, tid och kyrka. Boka i god tid om ni har önskemål om särskilt datum och kyrka. Ta kontakt med oss innan ni skickar inbjudningar så inte just er tid är bokad av annan aktivitet. Vi bokar preliminärt och kan ge definitivt besked sex månader före det önskade datumet.

En kyrklig vigsel sker ofta i kyrkan. Det finns en ordning för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med musiker och präst kan paret komma överens om musik, sång och övrig utformning av akten. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och är den som fattar beslut i de olika momenten.  


Möte med präst och musiker
Efter att ni bokat datum och kyrka kommer en präst att ta kontakt med er före vigseln.  Han eller hon kommer att gå igenom gudstjänstordningen, de valmöjligheter som finns inom ramen för ordningen och svara på era frågor. Ni lämnar även hindersprövningen till prästen vid mötet. Om vigseln sker på annat ställe än i kyrkan ingår det inte i arbetsuppgifterna för våra kyrkomusiker att spela.

Hindersprövning
Alla vigselpar måste ansöka om hindersprövning. Detta görs hos Skatteverket. Om ni önskar göra namnändring kan blanketter för det tas ut samtidigt.
Hindersprövningen gäller i fyra månader från det datum den utfärdats. De blanketter som ni återfår från Skatteverket överlämnas till vigselprästen så snart som möjligt. Efter vigseln skickar prästen tillbaka blanketterna till Skatteverket där er vigsel registreras och samtidigt som den också noteras i kyrkobokföringens register. Vid vigseln får ni ett vigselbevis från prästen. Notera att detta inte är ett juridiskt dokument och kan därför exempelvis inte användas vid ansökan om nytt pass. 

Övning
De flesta vigselpar önskar få öva i kyrkan en gång innan vigseln. Då träffas man i veckan innan eller vid annat överenskommet tillfälle på ort och ställe och går igenom gudstjänsten i sin helhet. Ofta försöker vi tillgodose dessa behov. Ta upp frågan med er vigselpräst och se om det finns möjlighet.

Kostnad?
Som medlem/medlemmar i Svenska Kyrkan är vigselakten i kyrkan kostnadsfri. Präst, musiker och vaktmästare ingår. Detta gäller även om man väljer att gifta sig i en annan församling än där man bor. Om man däremot önskar extra musik, kanske en solist, och extra utsmyckning av kyrkan får man själv stå för kostnaden.
Om ingen i vigselparet är medlem i Svenska Kyrkan tillkommer kostnad för präst, musiker och lokal med vaktmästare.