Foto: Morgan Torger

Lediga tjänster

I Åmåls församling är det Gud som håller ställningarna dvs. Gud är uppdragsgivaren. Gud ger oss uppdraget att Gå ut och göra alla folk till lärjungar: döpa dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lära dem att hålla alla de bud Jesus Kristus har gett oss (Mt.28:19-20). Detta är vår mission!

Med Gud som uppdragsgivare är Åmåls församling en evangelisk-luthersk kyrka i sin förkunnelse. Som en del i en rikstäckande folkkyrka strävar Åmåls församling efter att i allt vad vi gör och säger uttrycka Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Åmåls församling har samma yta och samma befolkning som Åmåls kommun. C:a 65% av befolkningen är kyrkotillhöriga. (inledning församlingsinstruktion)

Länk till Karlstads stifts hemsida

Länk till Åmåls kommuns hemsida

Lotta Cohén

Åmåls församling

Administration, Kyrkoherde