Foto: Morgan Torger

Edsleskog

Edsleskogs kyrka med samlingssal

Se dig omkring i Edsleskogs kyrka

Klicka här för att öppna panoramavy av kyrkans exteriör och interiör. Bilderna är tagna våren 2021. Välkommen in!

Se dig omkring på Edsleskogs nya kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Se dig omkring på Edsleskogs gamla kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Edsleskog var under medeltiden ett kyrkligt centrum och socknen hade hög status i Skara stift. Pilgrimer besökte Nicolaus källa som låg intill kyrkan och en särskild pilgrimsskatt, Nicolauspenningen, gav kyrkan betydande inkomster.
Den medeltida kyrkan byggdes på 1200-talet och var ovanligt stor (ca 40 m lång). Den hade formen av en treskeppig basilika med tvärskepp, rakslutet kor och kanske även ett västtorn. Kyrkan var uppförd i tegel – en egendomlighet för Dalsland där det i de östra delarna mot Vänern förekommit medeltida tegelkyrkor.
Kyrkan eldhärjades 1568 och vid återuppbyggnaden kom endast det medeltida mittskeppet att utgöra det nya kyrkorummet.
Kyrkan brann återigen den 1902, och på den gamla kyrkogården finns idag en minnessten på den gamla kyrkplatsen. Kyrkogården, som ännu är i bruk, omgärdas av en kallmur med en stiglucka från 1796.
Dagens kyrka uppfördes 1902-05 och ligger cirka 500 m söder om den gamla kyrkplatsen. Ritningar upprättades av kyrkoarkitekten Adrian Crispin Peterson, som var född i Grava norr om Karlstad. Denne har ritat fem kyrkor i Karlstads stift, däribland Högsäters kyrka i Dalsland. Byggmästarnas namn, Halén och Forsgren, kan läsas på en sten i sockeln vid södra ingången.
Kyrkan uppfördes i nygotisk stil, vilket var typiskt för arkitekten. Karaktäristiskt för Edsleskogs kyrka är planformen med tornet i sydost, fasadens strävpelare och trappstegsgavlar, samt de stora spetsbågiga fönstren med dekorativa järnspröjs.
Kyrkan är en välbevarad representant för de relativt stora kyrkobyggnader i historiserande stil som uppfördes kring sekelskiftet 1900.

Sevärt inne
Kyrkorummet präglas av en relativt sparsam inredning, men har mäktiga takstolar i nygotisk stil. I koret finns tre blyinfattade fönster med färgat glas.
Över triumfbågen mot koret kan man läsa bibelspråket ”Ära ware Gud i Höjden”.
Altaruppsatsen utgörs av ett kors, på en bas med nygotiskt dekor i form av torn och spetsbågar. I koret finns också två träskulpturer föreställande Moses och Aron, vilka tillhör de få inventarier som räddades vid branden 1902. Dopfunten av sten är tillverkad 1951. 

Kyrkogården
Kyrkogården invigdes 1949 då den gamla kyrkogården var så gott som fullbelagd. Den har en närmast kvadratisk form och omgärdar kyrkan i alla väderstreck. På en sten i kyrkogårdsmuren i öster finns inskriptionen ”Byggdes 1951-53 av Oskar Fransson och Ivar Hjelm”.

Church of Edsleskog

Pilgrims used to visit the Nicolaus spring and paid a special tax which gave considerable income to the church. The medieval church, built in the 13th century, was destroyed by fire in 1568. It was rebuilt but was ruined again in 1902. The present church was built in neo-Gothic style in 1902-05. Characteristics are the design with the tower in the south-east, the buttresses and the stepped gables of the façade, and the big pointed arch windows.

Worth seeing inside
In the choir there are three lead windows with coloured glass. Above the triumphal arch towards the choir you can read the biblical quotation “Glory be to God on high”. In the choir are two wooden sculptures picturing Moses and Aron, the only objects saved from the fire in 1902. The baptismal font from 1951 is made of stone.

The churchyard
Was inaugurated in 1949. It is almost square and encloses the church in all directions.

 

Dopfunten på plats i Edsleskogs kyrka

Dopfunten i Edsleskog

Dopfunten är på plats i Edsleskogs kyrka

Utgrävningen av medeltidskyrkan i Edsleskog

Mellan den 22 juni och 3 juli 2020 fortsatte arkeologer från Lödöse museum utgrävningen av Edsleskogs gamla kyrka.

Lyssna på Sveriges Radio, Vetenskapsradion Historia om utgrävningen i Edsleskog

Under sommaren 2019 gjorde arkeologer från Lödöse Museum en utgrävning i Edsleskog, vid vad man tror kan vara en av Sveriges största medeltidskyrkor.

Flexibla kyrkorum

Läs artikeln om Edsleskogs kyrkas ombyggnad

Återöppnande av Edsleskogs kyrka

Inledningsord av kyrkoherde Lotta Cohén vid återöppnande av Edsleskogs kyrka 2019-09-08