Vad vill vi?

Nomineringsgruppernas presentation av sig själva och om vad de vill med kyrkan

Frimodig kyrka

Vi framhåller som det mest grundläggande att Jesus är Herre. Denna övertygelse ska få genomsyra all verksamhet.

I kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, står det:
•      ”Församlingens grundläggande uppgift är
•      att fira gudstjänst,
•      bedriva undervisning
•      utöva diakoni
•      utöva mission

Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och för- djupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

Vi som kandiderar för kyrkofullmäktige i Älvkarleby-Skutskärs församling vill verka för att detta alltid ska vara ledstjärna i vår församlings planering och verksamhet.

 

Hembygdens kyrka

verkar för en kyrka med:
•     engagerade och opolitiska förtroendevalda som är insatta i och intresserade av kyrkans verksamheter, allt från körsångare till volontärer och anställda
 •    församlingshem som med olika verksamheter ska vara som en ungdomsgård för vuxna
•     kulturarvets bevarande – byggnader, kyrkogårdar, textilier, föremål, konstverk, musik, församlingshem och gamla gravar ska hållas levande för att bevara traditioner och skapa nya
•    viktig samlingspunkt i kristider för att bryta isolering
•    öppna kyrkor och kyrkogårdar – en öppen folkkyrka för alla, trygg och medmänsklig där människor uppmuntras att delta och engagera sig i församlingens verksamheter.
•     stark förankring i vardagen med verksamhet för alla åldrar.
•     barn och unga som känner sig hemma i kyrkan och att deras idéer tas tillvara och förverkligas.
•     en trygg plats för samvaro och samtal.

 

 Socialdemokraterna 

Detta vill vi att Svenska kyrkan skall vara:

•     en öppen och välkomnande kyrka med ett rikt och varierat gudstjänstliv som möjliggör att många kan delta i musik- och körverksamhet.
•     Svenska kyrkan skall stå upp för alla människors lika värde och rätt och främja det diakonala arbetet riktat mot utsatta och behövande medmänniskor oavsett kön, etnicitet eller religion.
•     Svenska kyrkan skall vara en bra arbetsgivare med god arbets- miljö och jämställt ledarskap som kompetensutvecklar sina medarbetare. Den skall erbjuda sommarjobb till ungdomar och tillhandahålla praktikplatser för nyanlända och människor i behov av rehabilitering.
• Svenska kyrkan skall agera hållbart med ett brett miljöarbete.