Temadagar om psykisk (o)hälsa bland unga

Välkommen till två temadagar med fokus på psykisk (o)hälsa bland unga 17 sept och 9 okt Hur kan vi som vuxna vara ett bra stöd till våra unga och förmedla hopp? Hur kan vi bryta tystnaden och våga ställa frågor? Vilka organisationer kan vi tipsa ungdomarna om för att få mer stöd? Välkommen till två temadagar när vi söker svar på dessa frågor. För dig som jobbar bland med o bland unga i vår kommun.

Onsdag 9 okt kl 13-16.45 inkl fika, Rotskärsskolans aula – OBS! Ny lokal

”Ibland finns det inga enkla svar” med Malin Johansson från SHEDO.
Malin berättar utifrån sitt eget liv och tar också in fakta. SHEDO är en ideell förening som ssprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ger stöd åt drabbade och anhöriga genom självskadechatten, jourmail, stödforum, färdighetslista. De kämpar också för en bättre vård.

Läs intervju med Malin i arbetarbladet här

Snorkel - att kunna andas fast man är under ytan,s med Maria Torsner
Målet med Snorkel är att främja tidig upptäckt och tidiga insatser, ”hjälp till självhjälp” för unga. Sprida kunskap om verksamma metoder vid nedstämdhet, oro/ångest, självdestruktivt beteende och stress, genom föreläsningar till elevhälsa, webbsida och Appar med övningar. Maria Torsner är KBT- och DBT-behandlare, utvecklingsledare för Snorkeln.

Kostnadsfritt, fika 30 kr/person och eftermiddag.
Plats: Rotskärsskolans aula , Brovägen 4, 814 31 Skutskär
Vi rekommenderar att man deltar båda dagarna, eftersom innehållet bygger på varandra och tillsammans utgör en helhet. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag: måndag 9 september.

Anmäl dig här: Anmälan
Info: Urban Forsgren urban.forsgren@alvkarleby.se 026-83174