Personal

Här är vi som är anställda i Almunge pastorat:

Administratör

Ann-Charlotte Eriksson

Välkommen till Almunge pastorat!

Administratör

Ekonom med fastighets- och kyrkogårdsansvar

Göran Eriksson

Välkommen till Almunge pastorat!

Ekonom med fastighets- och kyrkogårdsansvar

Fritidsledare

Mattias Andersson

Välkommen till Almunge pastorat!

Fritidsledare

Församlingsassistent

Agneta Eriksson Sköld

Välkommen till Almunge pastorat!

Församlingsassistent

Susanne Johansson

Välkommen till Almunge pastorat!

Församlingsassistent

Anette Wahlström

Välkommen till Almunge pastorat!

Församlingsassistent

Husmor

Monica Hemming

Välkommen till Almunge pastorat!

Husmor

Kantor

Sabine Hasse-Lass

Välkommen till Almunge pastorat!

Kantor

Melker Stendahl

Välkommen till Almunge pastorat!

Kantor

Komminister

Trude Gran

Välkommen till Almunge pastorat!

Komminister

Kyrkoherde

Mattias Stockhaus

Välkommen till Almunge pastorat!

Kyrkoherde

Kyrkvaktmästare

Maria Jansson

Välkommen till Almunge pastorat!

Kyrkvaktmästare

Anna Norlin

Välkommen till Almunge pastorat!

Kyrkvaktmästare

Tommy Wahlund

Välkommen till Almunge pastorat!

Kyrkvaktmästare

Kyrkvaktmästare, säsong

Stefan Andersson

Välkommen till Almunge pastorat!

Kyrkvaktmästare, säsong

Anton Möller

Välkommen till Almunge pastorat!

Kyrkvaktmästare, säsong

Det är vår vaktmästare Anna Norlin som har fotat oss.