Personal

Här är vi som är anställda i Almunge pastorat:

Det är vår vaktmästare Anna Norlin som har fotat oss.