200318: Förändring av Älmhults församlings arbete - med anledning av det nya coronaviruset

GRUNDLÄGGANDE

Älmhults församlings stänger inte. Däremot förändras, av omsorg om människorna, nu formerna för kyrkans arbete. Älmhults församlings uppgift att inbjuda till gemenskap och kristen tro är dock densamma även om det fysiska avståndet mellan människor nu måste öka. Kyrkans klockor kommer att fortsätta att ringa till bön och gudstjänst både i ljusa och mörka dagar. Kyrkans förbön för människor och bygd intensifieras i ett osäkert läge.
Älmhults församling följer Folkhälsomyndighetens och Växjö stifts rekommendationer. Ett antal försiktighetsåtgärder har redan genomförts, och löpande bedömningar görs. Kyrkan ska fortsätta att vara en trygg plats för människor.
Församlingens medarbetare är beredda på betydligt utökat behov av stödjande samtal och själavård. Diakon och präster har här ett särskilt ansvar. Beredskap finns även för utökad praktisk hjälp för människor i riskgrupp. Alla medarbetare är inställda på arbetsuppgifterna måste anpassas efter läge.
Församlingens hemsida www.svenskakyrkan.se/almhult är den viktigaste informationskanalen till allmänhet och församlingsbor både vad gäller kontaktuppgifter och information om verksamheten. Även församlingens Facebooksida är en viktig kanal.

PASTORSEXPEDITIONEN OCH KYRKOHERDE

Expeditionen är öppen för telefonsamtal (0476-561 80) och e-postmeddelanden almhult.forsamling@svenskakyrkan.se. Expeditionen är stängd för besök från torsdagen den 18 mars och minst två veckor framåt. I första hand används telefon eller e-post som kommunikationsmedel med församlingens medarbetare. Jourhavande präst nås kl 21-06 via 112.
Kyrkoherde Marcus Lejon kan alltid nås på telefon 0476-561 83 eller via e-post marcus.lejon@svenskakyrkan.se

GUDSTJÄNSTER

Söndagens huvudgudstjänster firas i Älmhults kyrka (inkl tidigare fastställda försiktighetsåtgärder enligt anslag på kyrkporten). Förberedelser görs för att via webben kunna sända dagliga korta aftonböner kl 21.00, samt vid behov söndagsgudstjänster från Älmhults kyrka (särskilt i händelse att gudstjänst inte längre får firas med besökare). Gudstjänster kan sändas till Almgården via befintlig länk.

KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Dop och begravningar genomförs enligt planering (inkl särskilda försiktighetsåtgärder enligt anslag på kyrkporten). Ev. kan hela begravningsgudstjänster komma att förläggas till kyrkogården.

HYGIEN

Följ de noggranna instruktionerna som finns på entrédörrarna till alla byggnader.

INSTÄLLD VERKSAMHET

All verksamhet som i huvudsak riktar sig till/samlar personer som är 70 år och äldre ställs in tills vidare. Det gäller:

Gudstjänster på Almgården och Nicklagården.
Diakonigruppen.
Samtalsgruppen.
Trivselgruppen
Träff för alla
Måndagscafé

INSTÄLLD KONSERTVERKSAMHET

26 mars Lunchmusik
28 mars Konsert med Unga stråkar
Konsertverksamhet i april-maj kan med stor sannolikhet att ställas in beroende på händelseutvecklingen. Beslut fattas senare.

INSTÄLLD BARNVERKSAMHET

Arkens ordinarie grupper samt Barnkören är stängd från onsdagen den 18 mars och minst två veckor framåt.

KONFIRMANDER

Konfirmandundervisningen pågår så länge skolan är öppen eller till dess ny bedömning gjorts. Om skolundervisningen ställs in innebär det är konfirmandundervisningen omedelbart ställs in. Förberedelse görs för digital konfirmandundervisning och gemenskap.

UNGDOMSVERKSAMHET - DELUX

Tisdagssamlingarna ställs in tills vidare. Förberedelser görs för digital mötesplats, gemenskap och undervisning.

KÖRVERKSAMHET (UNGA RÖSTER, JUBILATEKÖREN, MIXTUREN OCH VOKALENSEMBLEN)

Körledare ger aktuell information till respektive kör.

Herre du har varit vår tillflykt från släkte till släkte (Psaltaren 90:1).


Älmhult den 18 mars 2020

Marcus Lejon, kyrkoherde