Vid krissituationer och liknande

Ibland händer sånt som inte får hända. I Svenska kyrkan har vi ständig beredskap och god kunskap om kriser av olika slag. Vi finns här för er, för såväl elever som personal. På den här sidan hittar du kontakt till personal i kyrkan vid krissituationer och liknande.

Förteckning över kontaktpersoner för respektive skola


Alströmergymnasiet
Britt Grandin • Jonas Liljeblad

Gustav Adolfsskolan
Monica Eckerdal • Susanne Ivarson

Hemsjö skola
Helena Ingeborn • Susanne Ivarson

Ingareds skola
Helena Ingeborn • Susanne Ivarson

Kullingsbergsskolan
Monica EckerdalJonas Liljeblad

Lendahlsskolan
Carl Martin Hægermark • Sara Jakobsson

Linnéskolan
Britt Grandin • Sara Jakobsson

Montessoriskolan Globen
Tomas Lindskog • Carina Widell 

Nolbyskolan
Carl Martin HægermarkSara Jakobsson

Nolhagaskolan
Tomas LindskogFilip Hjalmarsson

Nolhagaskolan, särskolan
Agneta LennartsdotterIngmarie Gill

Noltorpsskolan
Tomas LindskogCarina Widell

Noltorpsskolan, särskolan
Ingmarie GillAgneta Lennartsdotter

Stadsskogenskolan
Britt Grandin • Jonas Liljeblad

V Bodarne skola
Helena Ingeborn • Susanne Ivarson

Vittra vid Gerdsken
Filip Stensman • Agneta Lennartsdotter

Ängaboskolan
Filip Stensman • Agneta Lennartsdotter

Ödenäs skola
Filip Stensman Helena Ingeborn

Östlyckeskolan
Filip Stensman • Agneta Lennartsdotter