Meny

Ung

Konfirmation, läger, spel, samtalskvällar och musikverksamhet är några exempel på mötesplatser för unga i Svenska kyrkan Alingsås. För den som går och bär på något tungt finns präster med tystnadsplikt att tala med. Välkommen!