Ung

Konfirmation, läger, spel, samtalskvällar och musikverksamhet är några exempel på mötesplatser för unga i Svenska kyrkan Alingsås. För den som går och bär på något tungt finns präster med tystnadsplikt att tala med. Välkommen!

En ung kille sitter i en soffa och lutar sig mot en tjej bakom honom.

Ungdomskväll i Noltorpskyrkan

En grupp för dig från åk 7 och uppåt.

Tonår i Stockslycke

Tonår är en öppen ungdomsgrupp för dig som går på högstadiet och gymnasiet.

VIP

VIP och VIP+

En kul möjlighet att vara med i Stockslyckekyrkan, för dig med funktionsnedsättning.

Någon sitter på en klippa vid vattnet en sommardag. Personen har en sol tatuerad på vaden.

Unga vuxna i Ödenäs

För dig som är 20 år och uppåt.

En blandad ungdomskör i röda kåpor sjunger.

Ungdomskörer

I Svenska kyrkan Alingsås finns tre körer för ungdomar: Christinae ungdomskör, Mixen/Noltorp Soul Children och Pacem i Hemsjö.