Foto: Alexander Hagerius

Stockslyckekyrkan

Stockslyckekyrkan är en kyrka för alla åldrar. Här finns många tillfällen för barn, unga, medelålders och äldre att träffas i olika sammanhang.

På söndagar möts vi till gudstjänst med kyrkfika efteråt.

Vi kallar ofta Stockslyckekyrkan för "Vardagskyrka" då det under veckorna sjuder av liv och rörelse i våra lokaler. Barn och ungdomar samlas i olika grupper. I snickargrupperna och textilhantverksgruppen är det full aktivitet. Meditation med avspänning erbjuds. För både barn och vuxna finns körsång och musik. Kyrkluncher och dagledigträffar är viktiga samlingspunkter.

Många engagerar sig som frivilliga i kyrkan och ställer upp vid t.ex. kyrkkaffe, kyrklunch eller höstbasar. Andra är ledare i grupper, kyrkvärdar eller medverkar vid förbönen i gudstjänsten. Det finns plats för fler - välkommen att ta kontakt!

Anställda i distriktet är distriktspräst, diakon, kantor, rytmikpedagog, barntimmeledare, församlingspedagog, fritidsledare och vaktmästare.

Mitt i kyrkans liv och gemenskap finns Gud närvarande och vill möta dig och mig där vi befinner oss i livet.

Välkommen till oss!