Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Alingsås Besöksadress: Brunnshusallén 3, 44134 Alingsås Postadress: BOX 325, 44127 ALINGSÅS Telefon:+46(322)669100 E-post till Svenska kyrkan Alingsås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Själavårdssamtal

Samtalsmottagning, bikt och tystnadsplikt

samtalsmottagning i christinae kyrka

Svenska kyrkan i Alingsås erbjuder olika möjligheter för dig som är i behov av stöttning i livet. I Christinae kyrka finns pastoratets Samtalsmottagning. Där kan du få stöd genom samtal med en diakon eller präst. De finns närvarande, lyssnar och delar det du vill prata om. Dit välkomnas alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller livsåskådning. Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att be om ett enskilt samtal.

De som arbetar på Samtalsmottagningen har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Välkommen att boka tid:
0322- 669 138 (telefonsvarare) eller maila till
alingsas.samtalsmottagning@svenskakyrkan.se

bikt

Under biktsamtalet får du ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv. Ett biktsamtal kan följa en fast ordning, men behöver inte alltid göra det. I vissa fall kan ett själavårdande samtal leda till bikt och andra gånger använder prästen och den biktande sig av en biktordning. Det finns inga rätt eller fel. Du bestämmer vad som känns bäst för dig.

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra samtalet vidare är det inte möjligt.

För kontakt med präst klicka här. 

tystnadsplikt

Både präster och diakoner har tystnadsplikt men den skiljer sig åt. Prästen har en absolut tystnadsplikt vilket innebär att inget får föras vidare utanför samtalsrummet. Diakonen däremot får bryta tystnadsplikten vid tre olika tillfällen:
• Om man får medgivande från den som söker hjälp. Det kan gälla då man tillsammans t ex behöver ta kontakt med myndigheter eller sjukvård.
• Om man får kännedom om att barn far illa. Då har diakonen anmälningsplikt och är skyldig att anmäla det till socialförvaltningen.
• Om diakonen kallas som vittne vid en rättegång.